Metrologie a kalibrace měřidel


Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2337 - PEMIT, s.r.o.

získala akreditaci udělenou ČIA (Český institut pro akreditaci) v dubnu roku 2007 v oboru měření tlaku a teplot.

Kalibrační laboratoř

KALIBRACE MĚŘIDEL v rozsahu akreditace

Obor měřené veličiny: Tlak (v laboratoři nebo na místě u zákazníka) 
Deformační a digitální tlakoměry - 80 kPa až + 34,5 MPa
Snímače tlaku a dif.tlaku s převodníkem na el. signál SMART, HART - 80 kPa až + 34,5 MPa
   
Obor měřené veličiny: Teplota (v laboratorři nebo na místě u zákazníka) 
Odporové snímače teploty - 25°C až + 600°C
Termoelektrické snímače teploty - 25°C až + 1100°C
Snímače teploty s převodníkem na unifikovaný elektrický signál (kalibrace jako celek) - 25°C až + 1100°C
Skleněné teploměry - 25°C až + 200°C
Přímoukazující teploměry - 25°C až + 1100°C


pdfOsvědčení o akreditaci      pdfPřílohy

KONFIRMACE MĚŘIDEL mimo rozsah akreditace

 •    Tlakové spínače
 •    Analogové a číslicové multimetry
 •    Kléšťové ampérmetry
 •    Odporové dekády
 •    pH metry
 •    Vodivost od 0,147 mS/cm

DALŠÍ SLUŽBY

 •    Provádění speciálních měření v oborech tlak, teplota
 •    Konfirmace proudových smyček, měřidel tlaku a teploty
 •    Externí zajišťování kalibrací v oborech mimo naší působnost
 •    Vytvoření a aktualizování databáze měřidel v programu MetroSYS
 •    Zpracování postupů měření a dalších metrologických předpisů
 •    Poradenská služba zákazníkům v oblasti metrologie

AKTUÁLNÍ REFERENCE (rok 2014)

 • Kalibrace snímačů tlaku, teplot a konfirmace proudových smyček pro LENZING (Biocel Paskov)
 • Kalibrace snímačů tlaku a teplot Rosemount pro RWE Gas Storage

 

pemit cz midddle