R-senzor

  • Senzor měření průtoku - SPECIFIKACE R-senzor
  • Maximální průtok: 87 100 kg/h
  • Přesnost: pro kapaliny: ±0,50% z hmotnostního průtoku | pro plyny: ±0,75% z hmotnostního průtoku
  • Opakovatelnost: pro kapaliny: ±0,5% | pro plyny: ±0,5%
  • Teplotní rozsah: -50°C až 150°C
  • Certifikáty: Atex
  • Katalogové listy - pdfR-senzor

pemit cz midddle