3144P

  • Měření teploty - SPECIFIKACE 3144P
  • Přesnost: digitální: ±0,1% dle Pt100 | analogový: ±0,12% dle Pt100
  • Stabilita: ±0,25% z URL po dobu 5 let
  • Výstup: 4-20 mA + HART nebo Fieldbus
  • Teplota okolí: -40°C do +85°C
  • Typy čidel: 2, 3, 4 vodičové připojení dle čidla Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni120, Cu10,
  • Termočlánky, milivoltový vstup (mV), odporový vstup (0hm)
  • Certifikáty: Atex, Galvanické oddělení
  • Katalogové listy - pdf3144P

pemit cz midddle