RFT9739

  • Převodník - SPECIFIKACE - RFT9739
  • Pro hmotnostní průtokoměry typu: H, F, ELITE
  • Dva nezávislé výstupy: 4 - 20 mA + HART nebo Modbus | frekvenční výstup (aktivní 0 až 15V, pasivní 0 až 30V) | duální frekvenční výstup
  • Galvanické oddělení: vstupu i výstupu
  • Katalogové listy - pdfRFT9739

 

pemit cz midddle