H-senzor

  • Senzor měření průtoku - SPECIFIKACE H-senzor
  • Maximální průtok: 272 160 kg/h
  • Přesnost: pro kapaliny: ±0,15% z hmotnostního průtoku | pro plyny: ±0,50% z hmotnostního průtoku | hustotní přesnost: ±2,0kg/m3
  • Opakovatelnost: pro kapaliny: ±0,10% | pro plyny: ±0,25%
  • Teplotní rozsah: -100°C až 180°C
  • Certifikáty: Atex
  • Katalogové listy - pdfH-senzor

 

pemit cz midddle