LF-senzor

  • Senzor měření průtoku - SPECIFIKACE LF-senzor
  • Maximální průtok: 27 kg/h
  • Přesnost: pro kapaliny: ±0,5% z hmotnostního průtoku  | pro plyny: ±0,5% z hmotnostního průtoku | hustotní přesnost: ±0,3%
  • Opakovatelnost: pro kapaliny: ±0,5% | pro plyny: ±0,5%
  • Teplotní rozsah: 0°C až 65°C
  • Certifikáty: Atex
  • Katalogové listy - pdfLF-senzor

 

pemit cz midddle