• Home
 • Služby
 • Měření a regulace

Měření a regulace

ENERGETIKA:

 • měření a regulace hladin v nádržích
 • měření vodivostí napájecích vod, průtoků, teplot
 • měření a regulace parokondenzátního systému
 • měření veličin tlakového vzduchu v kompresorové stanici
 • fakturační měření spotřeby tepla, plynu, vzduchu, páry, kapalin, ...
 • kompletace emisních systémů pro měření SO2, NOx, CO, prachu
 • instalace pneumatických regulací, rozvodů a ovládání

ZPRACOVÁNÍ VÝLUHU:

 • měření hustoty výluhů
 • měření hladin v separátorech

VÝROBA KRMNÝCH KVASNIC:

 • regulace chodu turbodmýchadel
 • měření veličin v biologických procesech
 • automatizace balících linek

ÚPRAVA SUROVÉ VODY A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

 • měření koncentrace H2SO4, NaOH, vodivosti, pH, zákalu, rozpuštěného kyslíku
 • dávkování chemikálií do procesu
 • automatické odebírání vzorků
 • měření a regulace na kyslíkovodech
 • kompletace analyzátorů pro vodní a plynné analýzy

VÝROBA PAPÍRU A LEPENKY:

 • regulace rychlosti běhu síta a plstěnce
 • regulace parokondenzátního systému
 • frekvenční řízení otáček pohonů bubnů
 • automatizace balící linky
 • automatizace varny škrobu
 • měření průtoku a konzistence buničiny

PLYNÁRENSTVÍ A DOPRAVA TECHNICKÝCH PLYNŮ:

 • hmotnostní a objemová měření průtoků plynů
 • redukce tlaku plynů

 

pemit cz midddle