• Home
  • Regulace průtoku lubrikantu

Regulace průtoku lubrikantu

 

PDF - Regulace průtoku lubrikantuPROBLÉM

Většina velkých chemických čerpadel stejně jako většina čerpadel pro čerpání plynu vyžaduje permanentní mazání ložisek. Při nedostatečném mazání se opotřebení ložisek zvyšuje a v důsledku toho se zkracuje životnost zařízení.


ŘEŠENÍ

Regulace průtoku lubrikantu

Ideální řešení představuje průtokoměr Brooks Armored 3750 Purgemeter (Ar-Mite) s integrálním regulátorem průtoku řady 8800. Z průtokoměru, který je vybaven okénkem pro odečet naměřené hodnoty, se odesílá řídící signál na regulátor. V případě poklesu průtoku lubrikantu pod mezní hodnotu se řídící signál odešle na jednotku DCS, která spustí alarm. Regulátor udržuje průtok lubrikantu na nastavené hodnotě bez ohledu na změnu tlaku v přiváděcím potrubí.

Regulace průtoku lubrikantu

pemit cz midddle