• Home
  • Potahování farmaceutických tablet

Potahování farmaceutických tablet

PDF - Potahování farmaceutických tablet

 

PROBLÉM

Klasické technologie pro potahování tablet se vyznačovaly zpracováním velkých dávek a často byly doprovázené vysokými provozními ztrátami. Jednalo se zejména o poškození tablet, neúplné potahování některých tvarů, obtížný scale-up a nedostatečně přesné potahování aktivními farmaceutickými substancemi (API).

Proto byla vyvinuta nová technologie vyznačující se možností zpracovávat malé dávky při kratší době zpracování. Nová technologie je založena na využití rozprašovací trysky unikátního designu. Zpočátku se k nanášení potahu využíval injekční dávkovač. Systém však nebyl dostatečně spolehlivý, a to zejména ze dvou základních důvodů:

  •   dávkovač se snadno zanesl a v důsledku toho vznikl nekonzistentní povlak
  •   průběžná kontrola kvality nebyla možná, neboť dávkovač se musel často doplňovat.

Výrobce proto vyvinul novou metodu, která splňuje nejvyšší požadavky na přesnost
a kvalitu potahu jak u roztoků, tak u disperzí.


ŘEŠENÍ

Potahování farmaceutických tablet

Potahování farmaceutických tabletNamísto injekčního dávkovače instaloval zákazník Coriolisův regulátor průtoku Brooks QUANTIM a tlakovou nádobu. Regulátor průtoku QUANTIM měří hmotnostní průtok a je odolný vůči zanesení, neboť neobsahuje žádné pohyblivé části. Další výhodou je vysoká přesnost měření nezávislá na druhu měřené látky. Regulátor je vybaven uzavřenou měřící a regulační smyčkou kompatibilní
se standardními průmyslovými regulačními okruhy. Je vhodný i pro měnící se objemy rozprašování.

Nová technika se systémem QUANTIM umožňuje potahování tablet různých velikostí i tvarů včetně tablet drolivých či hygroskopických. Doba zpracování je velmi krátká, ztráty minimální
a riziko nízké. Metoda je dostatečně přesná
i pro aktivní farmaceutické substance. Provoz lze částečně zautomatizovat. Systém lze zapojit přímo za tabletovací lis, takže odpadá nutnost skladování tablet.

 

 

pemit cz midddle