• Home
  • Odorizace propanu

Odorizace propanu

PDF - Odorizace propanuPROBLÉM

Propan a jiná plynná paliva v přírodní podobě nedisponují žádným zápachem. Z tohoto důvodu se kvůli jejich bezpečné distribuci a používání provádí tzv. odorizace. Odorizace je odborný výraz pro umělé obohacení propanu speciální látkou nebo směsí látek s mimořádně intenzivním a charakteristickým zápachem, aby již při nízké koncentraci plynu ve vzduchu byl signalizován jeho únik.

Odorizace probíhá v tzv. odorizačních stanicích a jako odorant se používá ethyl merkaptan. Odorant se do plynu přidává při jeho tankování do dodávkových trucků. K dávkování odorantu se používá objemové dávkovací čerpadlo. V případě poruchy čerpadla přidá dispečer ethyl merkaptan ručně. Z bezpečnostních důvodů se při ručním dávkování používá vyšší množství odorantu než je nutné, a to přibližně 100 g merkaptanu na 40.000 l plynu. V žádném z obou případů neexistuje žádná přesná dokumentace o provedené odorizaci a skutečně použitém množství odorantu. Čerpadlo se navíc opotřebovává a vyžaduje pravidelnou periodickou údržbu.  

 


 

Aplikace výrobků Brooks Instrument - Odorizace propanuŘEŠENÍ

Aplikace výrobků Brooks Instrument - Odorizace propanuIdeální řešení představuje náhrada objemového čerpadla regulátorem průtoku QUANTIM (Model QMBC). QUANTIM je hmotnostní regulátor průtoku s Coriolisovým snímačem, řídícím ventilem a PID elektronikou a softwarem. Protože regulátor QUANTIM využívá metodu přímého měření hmotnostního průtoku, lze jej nastavit tak, aby aktuální hodnotu dávkování odorantu (v gramech/minutu) přizpůsobil okamžité průtokové rychlosti propanu. Díky použité elektronice lze regulátor integrovat do řídícího systému SCADA. Na řídící terminál systému SCADA vysílá regulátor dvě základní informace:

  • zpětnovazební signál o aktuální rychlosti vstřikování odorantu (žádné zbytečné předávkování) a
  • signál alarmu (vpřípadě nestandardních provozních podmínek)

Výsledkem je spolehlivější provoz odorizační stanice bez prostojů z důvodu periodické údržby dávkovacího čerpadla, snížení spotřeby odorantu, kompletní dokumentace o provedené odorizaci a rychlá návratnost investice.

 

pemit cz midddle