• Home
  • Monitorování mazacích olejů

Monitorování mazacích olejů

Aplikace přístrojů Brooks Instrument - PDF - Monitorování mazacích olejů

 

ÚVOD

Ložiska a těsnění točivých strojů jako jsou čerpadla, turbíny, kompresory apod. musí být pravidelně mazána. Protože většina těchto zařízení představuje velkou kapitálovou investici, jen zřídka se instalují redundantně a porucha mazacího systému může pro provoz znamenat katastrofu. V případě velkých strojních zařízení může nedostatek maziva vyústit v miliónové škody.


PROBLÉM

Mnoho provozovatelů využívá ke kontrole průtoku mazacího oleje rotametry. Tyto měřící přístroje  generují analogový výstup, který je úměrný průtoku maziva. Pro většinu aplikací je tento systém dostačující. U důležitých nebo extrémně drahých točivých strojů jako je např. katalytická centrifuga není použití rotametrů plně vyhovující. Zaprvé, přesnost průtokoměrů závisí na viskozitě mazacího oleje, která se však s teplotou může měnit, dále na značce oleje a na dalších parametrech. Za druhé, rotametry nedokáží detekovat změny ve kvalitě oleje jako je např. kontaminace mazacího oleje vodou.


Aplikace výrobků Brooks Instrument - Monitorování mazacích olejůŘEŠENÍ

Ideální řešení pro náročné mazací systémy představuje Coriolisův hmotnostní průtokoměr QUANTIM Brooks (QMBM) s duálním výstupem.

QUANTIM je miniaturní průtokoměr založený na Coriolisově principu, který měří hmotnost mazacího oleje protékajícího mazacím systémem. Vzhledem k použitému principu měření je QUANTIM odolný vůči změně viskozity a umožňuje uživateli přesný monitoring skutečně spotřebovaného maziva.

Aplikace výrobků Brooks Instrument - Monitorování mazacích olejůDalší výhodou průtokoměru QUANTIM je simultánní měření hustoty oleje, a to až s přesností 0.005 gramů/cm3. Měření hustoty je důležité z hlediska posouzení kvality oleje. Změna hustoty oleje mimo povolené mezní hodnoty indikuje znečištění oleje pevnými nebo kapalnými kontamináty. Brooks Quantim se dodává v robustním pouzdře s krytím NEMA-1/IP40 nebo NEMA-4X/IP.

Přísroj je schválen pro používání v nebezpečném prostředí Class I, Division 2, Groups A,B, C a D Provozní teplota je 0 až 65 OC. 

Rozměry pouzdra: šířka 3,81 cm, délka 11,43 cm a výška 15,875 cm.

Výstup: dva analogové proudové výstupy 4-20 mA (průtok a hustota). Oba výstupy lze připojit k PC s nainstalovaným softwarem Emerson Asset Management Solution (AMS) a nastavit spínaní alarmů.

 

pemit cz midddle