• Home
  • Laboratorní kalibrace

Laboratorní kalibrace

PDF - Laboratorní kalibrace
PROBLÉM

Kritickou částí chladících systémů jaderných reaktorů jsou průtokoměry pro měření průtoku reaktorového chladiva, kterým může být např. voda. Chladící voda se musí do reaktoru přivádět za všech okolností. K monitorování jejího průtoku se používají právě průtokoměry. Pokud dojde ke snížení průtoku (např. když se přívodní potrubí ucpe blátem nebo jinými nečistotami), okamžitě se aktivuje záložní čerpadlo. Z tohoto důvodu se použité průtokoměry musí v pravidelných intervalech přesně kalibrovat.


ŘEŠENÍ

V metrologických laboratořích jaderných elektráren se ke kalibraci průtokoměrů používají objemové průtokoměry Brooks Oval Gear. Tyto průtokoměry se vyznačují čtyřnásobně vyšší přesností než jiné průtokoměry a tuto přesnost si udržují po celý kalibrační interval, který může být až 4 roky.

V jaderné elektrárně se pro měření průtoku kapalin používají různé typy průtokoměrů. Tam, kde je nutné vizuálně kontrolovat průtok kapaliny nebo u nízkotlakých aplikací se používají rotametry. Bez ohledu na typ průtokoměru je ale vždy důležité, aby byl průtokoměr pravidelně kalibrován, neboť ne vždy měří pouze čistou vodu.

Průtokoměr Brooks Oval Gear se vyznačuje přesností 0.5% až 1% při viskozitě vyšší než 5 centipoise. Uvedená přesnost výrazně převyšuje běžnou přesnost ostatních průtokoměrů, která se pohybuje mezi 3% až 5%.

Při typické laboratorní kalibraci jsou kalibrovaný průtokoměr a Brooks Oval Gear instalovány do jednoho potrubí, které je připojeno k zásobníku s destilovanou vodou. Destilovaná voda se používá proto, že neobsahuje žádné kontamináty. Čerpadlo čerpá vodu ze zásobníku do potrubí s průtokoměry. Voda prochází nejdříve přes průtokoměr Brooks Oval Gear, který vyšle magnetický impuls na počítač. Uživatelský software převede tento magnetický signál na hodnotu průtoku. Za průtokoměrem Brooks je instalován testovaný průtokoměr. Pak se z klávesnice potvrdí zahájení testu a po dobu jedné minuty počítá systém pulsy z druhého průtokoměru. Na závěr se obě naměřené průtokové rychlosti srovnají a vypočítá se přesnost testovaného průtokoměru. Někdy se stává, že průtok je omezen kvůli kontaminaci testovaného průtokoměru. V takovém případě se průtokoměr vyčistí a jeho přesnost se obvykle vrátí zpět na požadovanou hodnotu.

Laboratorní kalibraceDíky pravidelné kalibraci průtokoměrů za použití průtokoměrů Brooks Oval Gear mají jaderné reaktory vždy dostatek chladící vody a nikdy nedojde k jejich přehřátí.

 

pemit cz midddle